Z ríše mŕtvych
Bosorácke recepty sa neštítia azda ničoho. Využitie našiel napríklad chlieb, ktorý bol medzi jedlami na kare. Vysušte ho a odložte na bezpečné miesto. Neskôr ho môžete vložiť do jedla človeka, ktorý trpí psychickou chorobou. Aj počas prípravy mŕtveho na pohreb vznikajú predmety využiteľné v mágii. Napríklad mydlo použité na posledné umývanie nebožtíka má pomôcť s liečbou rakoviny.

Účinky krvi
Najcennejšia je vraj od panny, menštruačná a tá z pôrodu. Použitie krvi z akéhokoľvek zdroja však hraničí s čiernou mágiou, preto je jej používanie už na hrane. Krvné magické rituály sú totiž v porovnaní s inými druhmi kúziel oveľa silnejšie. Tento druh mágie sa napriek tomu používa dodnes napríklad v Afrike, na Haiti, ale aj v niektorých častiach USA – najmä u ľudí, ktorí praktizujú santeríu. Môže vám pomôcť dosiahnuť a získať to, čo chcete, aale kúzelným rituálom dodáva veľkú silu, ktorú však už nemôžete vrátiť späť. Pozor, krv sa často využíva v čiernej mágii! Preto po nej ako po súčasti kúzla radšej nesiahajte!

Vlasy do kúziel lásky
V kúzlach sa používajú dosť často, lenže získať ich kvalitnú „vzorku“ môže byť občas poriadne ťažké. Majú totiž slúžiť ako hlavná ingrediencia do kúziel lásky. Najlepšie fungujú, ak ich z hlavy vytúženého muža vytrhnete aj s korienkom (odstrihnuté a vypadnuté majú menšiu magickú moc). A aby toho nebolo málo, na naozaj silné kúzlo lásky vám nepostačí jeden, ale hneď tri až sedem vlasov.