Grilpárty na balkóne
Ak niekto zapáli gril na balkóne bytového domu, nejde o priestupok, ale o občianskoprávnu záležitosť. Ak vám do bytu stúpa dym a sused ignoruje vaše upozornenie, postupujte takto:

1. Situáciu najprv riešte na schôdzi vlastníkov bytov. Môžete sa odvolať na paragraf 11, ods. 5 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a na Občiansky zákonník, paragraf 127.

2. Ochrany sa môžete domáhať osobne alebo písomne na obecnom alebo mestskom úrade, ktorý môže konanie suseda zakázať predbežným opatrením podľa paragrafu 5. Občianskeho zákonníka. Tým však nie je dotknuté vaše právo domáhať sa ochrany na súde.

3. Nápravu môžete žiadať aj podaním žaloby na súde individuálne alebo prostredníctvom správcu či spoločenstva vlastníkov bytov.

Každý z nás je citlivý na nepríjemné, silné a rušivé zvuky.
Zdroj: Shutterstock
Každý z nás je citlivý na nepríjemné, silné a rušivé zvuky.

Rovnako postupujte, ak vás vyrušuje fajčenie v spoločných priestoroch domu, neustále štekanie susedovho psa či pretekanie vody z kvetináčov na balkóne, ktorý je o poschodie vyššie.

Neznesiteľný hluk
Každý z nás je citlivý na nepríjemné, silné a rušivé zvuky. Niekoho hluk iba znervózňuje, no citlivým alebo chorým ľuďom môže spôsobiť aj psychické problémy. Ako môžete reagovať, keď vás susedia podchvíľou obťažujú neznesiteľným hlukom v spoločnom dome alebo na svojom pozemku?

Pokúste sa susedovi pokojne dohovoriť. Ak sa nedohodnete, obráťte sa na obecný alebo mestský úrad – osobne alebo písomne. Obec to môže riešiť prostredníctvom mestskej alebo obecnej polície ako priestupok a dotyčnému uložiť sankciu, napríklad pokutu. Ak sa situácia bude naďalej opakovať, môžete tento občianskoprávny spor riešiť súdnou cestou.