2. Utrácačka

Máte tendenciu míňať peniaze na všetky veci, o ktorých sa mylne domnievate, že ich nevyhnutne potrebujete a robia vás v živote šťastnejšou. Vecami utužujete aj medziľudské vzťahy a bez nich strácate istotu. Nakupovanie vás okamžite upokojuje.

Nástrahy:
Utrácačky nakupujú aj vtedy, keď majú dlhy a vykazujú príznaky závislosti. Tú často pred blízkymi skrývajú a môže ich položiť na dno aj v iných polohách života.

Odmeňovačka samej seba
Zdroj: Shutterstock

Finančná rada:
Veľmi prísny plán rozpočtu vám pomôže znova si nastaviť priority. Pripomeňte si, že kúpa nového auta môže značne okresať vaše sporenie na dôchodok alebo splácanie dlhu. Čo je dôležitejšie? O svojom probléme niekomu povedzte.