1. Sporiteľka

Peniaze odkladáte donekonečna, niekedy aj bez vízie, na čo ich chcete minúť. Veríte, že šetrenie je najúčinnejšia metóda životnej istoty. Ste praktická, skromná a priatelia sa s vami často radia o výhodných kúpach či sporiacich fondoch.

Nástrahy:
Viaceré nutkavé sporiteľky sa tak boja straty peňazí, že pri každej platbe sa neprimerane kontrolujú, stresujú a všetko ľutujú, pričom zážitky im odtekajú pomedzi prsty. Môžu sa dostať až do bodu obetovania koníčkov a zmysluplných činností, ktoré by ich život síce zušľachťovali, ale to si vyžaduje aj isté utrácanie.

_
Zdroj: Pixabay

Finančná rada:
Všetko je to o správnom vyvážení medzi šetrením a užívaním si života. Stanovte si program a pravidlá, keďže tie potrebujete. Ich súčasťou však musí byť aj presne vymedzený čas na seba a záľuby, ktoré vám robia radosť a na ktoré budete pravidelne míňať časť úspor.