Žiadaný IT sektor
IT sektor je často považovaný za mužskú doménu, ale nie je to tak. Uplatnia sa v ňom aj dievčatá či ženy, samozrejme, s dostatočnými znalosťami. Počet zamestnancov v tejto oblasti stúpa a tí, ktorí prichádzajú do praxe, musia mať znalosti v štatistike, ochrane dát a zároveň mať aj všetky predpoklady na to, aby boli tímovým hráčom. Ako dodáva Slavomír Terezka, podľa vykonaného prieskumu sa až 74 percent žiakov v danej problematike nevie zorientovať. „Projekt „Rekvalifikácia - cesta k zamestnaniu“ reflektuje na jeden z najvážnejších problémov nášho regiónu a tým je pripravenosť alebo skôr nepripravenosť záujemcov na trh práce," hovorí.

business people team
Zdroj: Profimedia

Zamestnaj sa aj ty!
Oslovuje ťa práca v IT? Tento projekt jednoznačným spôsobom dopomôže k zvýšeniu kvality a efektívnosti celoživotného vzdelávania, skvalitneniu pracovnej sily na trhu práce a celkovému zlepšeniu kvality života v regióne.  "Bude preškolených 200 osôb, z ktorých 190 absolventov získa alebo si zvýši kvalifikáciu. Zo štyroch partnerstiev so zamestnávateľmi uzavretých v rámci projektu budú min. 4 funkčné aj po 18 mesiacoch,“ dodáva zakladateľ projektu a ako príklad uvádza SPŠE na Hálovej 16 v Bratislave. V nej spolupracujú už so 70 zamestnávateľmi z daného segmentu a absolventi tak majú vyššie šance na uplatnenie sa v žiadanom IT sektore.

Projekt „Rekvalifikácia– cesta k zamestnaniu“ ITMS: 312011J706.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvojav rámci Operačného programu Ľudské zdroje: www.esf.gov.sk , www.minedu.sk