Čo však ostatní, ktorých momentálna situácia zaskočila? RADÍ odborník na financie Marián PADYŠÁK

Dôležitá rezerva
Nikto dnes nedokáže s istotou povedať, čo bude v najbližších mesiacoch. „Každá rodina by mala mať finančnú rezervu vo výške 4- až 6-násobku čistého mesačného príjmu na pokrytie kritických situácií,“ pripomína známe pravidlo odborník na financie Marián Padyšák. Ak takáto rezerva chýba, ľudia budú musieť hľadať iné rezervy v rodinnom rozpočte a upraviť bežné výdavky, to znamená znižovať ich. „Čím dlhšie bude trvať súčasná situácia, tým bude väčší tlak na ľudí,“ upozorňuje odborník. Odporúča správať sa racionálnejšie a vyhodnocovať kroky, úspory a výdavky.

Nepripravení
Z prieskumov vyplýva, že pätina slovenských domácností nemá žiadnu finančnú rezervu. Tri pätiny si ju síce tvoria, ale je nedostatočná. Iba pätina má vytvorenú dostatočnú finančnú rezervu vo výške polročného čistého mesačného platu. „Ak bude problém pretrvávať dlhšie a domácnosť sa na to nepripraví dostatočnou rezervou, problémy nastanú veľmi rýchlo,“ upozorňuje Marián Padyšák. Dôvod je jednoduchý: nájom, energie, lízing auta, spotrebné úvery, telefóny, stravu a oblečenie bude treba platiť priebežne. Riešiť nedostatok peňazí pôžičkou odborníci neodporúčajú.