Arnika horská

Krásna, liečivá, ale i jedovatá... Ako liek sa používa pri astmatických záchvatoch, zlyhávaní srdca či angíne pectoris. Za istých okolností môže byť jedovatá. Pri predávkovaní pri vonkajšej aplikácii vyvoláva droga obsiahnutá v arnike pocity pálenia a svrbenia, ktoré môžu vyústiť až do zápalu kože. Pri vnútornom použití vysokých dávok môže arnika podráždiť sliznice, čo vyvoláva škriabanie a pálenie v hrdle a ústnej dutine. Dokonca môžu nastať až poruchy vedomia.

Arnika horská
Zdroj: shutterstock
Arnika horská