Cena základnej výbavy pre prváka sa totiž pohybuje od 180 eur vyššie. „Približne polovicu z výdavkov ,zhltne‘ školská taška. Najlacnejšiu kúpite za 50 eur, za kvalitnú dáte aj 120 eur.

Chce to zoznam 
Ak si necháte nákup na poslednú chvíľu, môže vás poriadne zaskočiť. „Zošity, perá či pravítka sú položky, ktoré samostatne nestoja veľa. No keď všetky nízke položky spočítate, dostanete sa na stovky eur,“ hovorí finančný poradca Ján Šuda. Preto odporúča radšej voliť postupnú prípravu, pri ktorej sa lepšie pripravíte aj na vyššie položky. „Optimálnym riešením bolo kúpiť drahšie školské potreby skôr v roku, napríklad ako vianočný darček, a s menej náročnými počkať na akciové ponuky, ktoré zväčša bývajú v auguste,“ odporúča poradca.

Juraj Šuba
Zdroj: archív Partners Group SK
Juraj Šuba

Aj teraz však zdôrazňuje potrebu sporiť si peniaze na prípravu do školy aspoň polroka vopred. „Je dobré, ak si urobíte približný rozpočet, čo bude prváčik, ale aj starší školák potrebovať a koľko to bude stáť. Ak ide napríklad o cieľovú sumu 180 eur a pre rodiča je to jednorazovo veľa, je dobré si sumu rozpočítať na sporenie počas šiestich mesiacov. Tak ho príprava na nástup do školy bude stáť 30 eur mesačne,“ dopĺňa Ján Šuda.

Máte viac detí? 
Platí, že výdavky sa navyšujú s každým školákom, preto si urobte podrobný prehľad všetkých školských pomôcok, ktoré budú deti potrebovať. Potreby rôznych vekových skupín sa navyše líšia. „Prváčikovi tre- ba kúpiť všetko naraz. Žiak vo vyš- šom ročníku, naopak, používa aj veci z predchádzajúcich rokov, ktoré treba len dopĺňať. To však nemusí znamenať, že starší školák bude stáť menej,“ varuje odborník. Navyše, nevyhnutnosťou pre dnešných školákov je aj osobný počítač s prístupom na internet či mobil.

Nezabúdajte do rozpočtu započítať aj pravidelné výdavky na stravu, školský klub detí, krúžky či školské výlety.
Zdroj: Shutterstock
Nezabúdajte do rozpočtu započítať aj pravidelné výdavky na stravu, školský klub detí, krúžky či školské výlety.

V rozpočte počítajte aj s pravidelnými mesačnými výdavkami. Ide o náklady, s ktorými možno vopred nepočítate – výdavky na stravu (tú už počas tohto školského roku väčšine rodičov nedotuje štát), krúžky, ale aj školský klub detí a podobne. Rátajte aj s jednorazovým poplatkom do triedneho fondu a na ZRPŠ.

Pomoc vítaná
Našťastie, rodičom v hmotnej núdzi môže pomôcť škola aj mesto. Ján Šuda tvrdí: „Deti zo sociálne slabších rodín platia menej za stravu, majú nižšie poplatky za školský klub, ale aj za ZRPŠ. Mestá na Slovensku podporujú určitou finančnou sumou všetky deti, ktoré nastupujú do prvého ročníka, preto môžete požiadať o príspevok. Pripravte sa však na to, že mesto bude posudzovať vašu rodinnú situáciu aj dôvody žiadosti o príspevok.“