Časté chyby
Pri ochrane príjmov je dôležité, aby zmluva kryla stratu príjmu. Týka sa to najmä poistenia úmrtia, PN a invalidity. Hoci sú poistné plnenia v takto nastavenej zmluve menej časté, vo vážnejších prípadoch nahrádzajú výpadok príjmu. „Mnohí robia chybu v tom, že chcú mať v zmluve hlavne doplnkové poistenie úrazu. Je to najčastejšie vyplácané riziko, ktoré však málokedy spôsobuje dlhodobú stratu príjmu,“ vysvetľuje odborník. Častou chybou je aj krátka poistná lehota, ktorá nepokrýva obdobie pracovného života, alebo nedostatočné nastavenie investičnej zložky.

Michal Kozák
Zdroj: Vlado Kuric
Michal Kozák

Nerušte zmluvu
Na trhu sú 3 kategórie životného poistenia – kapitálové, rizikové a investičné. Dnes sa najčastejšie využíva rizikové alebo investičné životné poistenie. Pomôžu aj v prípade finančných ťažkostí? „Ak hovoríme čisto o finančných stratách, najviac pomôže životné poistenie, ktoré je uzavreté už niekoľko rokov a obsahuje aj nasporenú sumu. No nie je to šťastná voľba. Toto riešenie by som využil iba v prípade nevyhnutnosti. Klient vtedy aspoň nezruší zmluvu, stále si ponechá krytie a získa peniaze na preklenutie zlej finančnej situácie,“ vysvetľuje Michal Kozák.

Chcete sa poistiť?
Ak ešte len uvažujete o uzavretí životného poistenia, mali by ste vedieť, že pri nastavovaní zmluvy sa prihliada v prvom rade na finančnú situáciu poistenca a jeho rodiny, na zamestnanie a rizikovú skupinu. „Odporúčaná výška mesačného poistného by mala byť 5 percent z čistého príjmu. Správne nastavené poistenie pokrýva najmä dlhodobú stratu príjmu v prípade práceneschopnosti, invalidity, trvalých následkov spôsobených úrazom, kritických ochorení alebo pre prípad smrti,“ dodáva Michal Kozák.

poistenie
Zdroj: Shutterstock

TIP!
Kedy aktualizovať zmluvu?
V poistnej zmluve viete počas jej trvania meniť jednotlivé pripoistenia, výšku poistného krytia aj výšku sporiacej sumy. „Životný štandard, príjmy, majetok, ale aj zdravotný stav sa v priebehu rokov menia a týmto zmenám treba prispôsobiť aj zmluvy,“ radí Michal Kozák. Ak vám stúpne príjem, mali by ste tomu prispôsobiť aktuálne krytie v zmluve. Platí to aj v opačnom prípade, teda ak vám príjem klesne. Pozor, niektoré typy životných poistení môžu mať takéto zmeny spoplatnené.

Zdroj: Partners Group SK