Komu vznikne účasť automaticky?
Automatická účasť v II. pilieri sa týka každej fyzickej osoby, ktorej po 1. máji 2023 vznikne prvé dôchodkového poistenie a v tom čase ešte nedovŕšila 40 rokov veku. To znamená, že každému, komu od uvedeného dňa vznikol po prvýkrát poistný vzťah s dôchodkovým poistením, najmä ako zamestnancovi alebo SZČO, stal sa poistencom štátu alebo sa dobrovoľne dôchodkovo poistil a je mladší ako 40 rokov, vznikne v deň tohto dôchodkového poistenia aj účasť v II. pilieri.

Caring,Grown,Woman,Mother,Hold,On,Knees,Hug,Girl,Kid
Zdroj: Shutterstock

Ako sa to dozviete?
Každému poistencovi, ktorému vznikne prvé dôchodkové poistenie od 1. mája 2023, zašle Sociálna poisťovňa v lehote 60 dní od vzniku tohto poistenia poštou informačný list, v ktorom mu oznámi vznik účasti na starobnom dôchodkovom sporení. Sociálna poisťovňa prvopoistencom poskytne ďalšie informácie súvisiace najmä s možnosťou uzatvoriť zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení s DSS podľa vlastného výberu alebo o možnosti vystúpiť z II. piliera.