Hortenzia môže byť prejavom vďačnosti a spolupatričnosti, v zápornom význame aj bezcitnosti a neopatrnosti. Latinské hortensis prekladáme ako záhradu alebo ozdobu záhrady.

Hydrangea
Zdroj: Shutterstock