Radi Tomáš Hettych, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti.

Tomáš HETTYCH
Zdroj: archív
Tomáš HETTYCH

5 základných pravidiel

  1. Spoznajte účely a lehoty spracúvania údajov, teda na čo je potrebné spracovať vaše údaje a ako dlho budú uložené.
  2. Poskytujte len minimálne potrebné množstvo svojich údajov, ktoré sú potrebné na konkrétne spracovanie.
  3. Zistite si, kto konkrétne má prístup k vašim údajom  a kde presne sú uložené.
  4. Overte si, aké bezpečnost­né opatrenia prijal prevádzkovateľ na ochranu vašich údajov.
  5. Pravidelne si zálohujte osobné údaje a používaj­te silné šifrovanie pri ich prípadnom prenose.
Chráňte sa
Zdroj: Profimedia
Chráňte sa

ČO UKÁZAL PRIESKUM?
- Takmer 51 % respondentov pociťuje iba čiastočnú kontrolu nad osobnými informáciami, ktoré poskytujú online.
- 96,9% opýtaných Slovákov sa stretlo s pojmom „ochrana osobných údajov“.
- 34 % opýtaných vždy číta podmienky o spracovaní a používaní osobných údajov, 56 % iba občas.

Zdroj: pre ALISON Slovakia realizoval Nielsen Admosphere Omnibus, SR, máj 2021