Nie je sex ako sex
O etickom porne sa hovorí občas aj ako o porne feministickom. Je to však trochu nepresné zamieňanie pojmov, pretože feministické porno je súčasťou toho etického, ktoré je dnes už uznaným pornografickým žánrom. Zároveň stojí v opozícii s hlavným prúdom pornopriemyslu. No nečakajte, že na scéne uvidíte feministky, ktoré vyzerajú ako mužatky s neoholenými nohami (nič proti, aj to sa niekomu môže páčiť). Ide predovšetkým o to, že etické porno je založené na princípoch férovosti a spokojnosti oboch strán. Znalci pôžitkov ho prirovnávajú k fair trade káve (v porovnaní s ma-sovou brazílskou výrobou). Na konci celého procesu nie je spokojný len konzument, ale aj všetci v reťazci.

Sex ako umenie
Zdroj: Shutterstock
Sex ako umenie

Rešpekt, právo a odmena
Etické porno je teda postavené na radosti z práce. Rovnako ako si mnoho startupov dnes zakladá na skvelých pracovných podmienkach, aj porno môže byť presne také. Príjemné pro­stredie na filmovanie, férová odmena pre hercov, žiadne zneužívanie... V etickom porne sa „dorovnávajú“ honoráre a muži už nezarábajú menej. Rovnako sa pravidelne testuje, a kto chce, pre toho sú pripravené aj kondómy. Etické porno sa netočí ako masová produkcia, ktorá chce zobraziť čo najviac za čo najmenej peňazí. Tvorí sa skutočné umelecké dielo, ibaže sú pri ňom aktéri nahí, ale to aj pri maľovaní aktu, či nie?