Láska sa nemeria peniazmi, ale práve financie stoja za nejednou partnerskou hádkou. Ženy priznávajú, že ich nositeľmi do domácností sú prevažne muži a tí sa práve preto dožadujú väčšieho práva rozhodnúť, na čo sa použijú.

Vlastný či spoločný?
Spoločné účty má asi len štvrtina ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti. Obľúbili si ich najmä starší ľudia - priznala sa k nim tretina dôchodcov. Podľa prieskumov väčšina partnerov prispieva na spoločný účet proporčne vo výške svojho príjmu a pätina rovnakou sumou.

s
Zdroj: Shutterstock

Prieskumy tiež hovoria o tom, že viac ako polovica z vás má svoj vlastný účet. „Ľudia však vo veľkej miere využívajú možnosť zriadiť disponenta na manipuláciu so svojím účtom. Znamená to, že partner má právo vstupovať do účtu toho druhého. Takúto službu využíva viac ako polovica manželských párov,“ hovorí Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.

Kto rozhoduje
Napriek tomu, že spoločné účty u nás nie sú populárne, pre slovenské páry je typické spoločné hospodárenie a rozhodovanie o financiách. Najskôr však prediskutujú, kam peniaze investujú. Deje sa tak vo väčšine domácností bez ohľadu na to, akou mierou sa partneri podieľajú na zveľadení rodinného rozpočtu. Platí to najmä pre väčšie plánované výdavky, ale aj úvery a sporenie. Výnimkou niekedy býva kúpa elektroniky či auta. Tam majú hlavné slovo muži, ale aj v tomto prípade býva konečné rozhodnutie záležitosťou dvojice.