To, že je rok 2021, vieme všetci, ale aký je to rok z numerologického hľadiska, pravdepodobne ani netušíte. A pritom to môže byť odpoveď na to, prečo sa vám nič nedarí, prečo ste prišli o prácu alebo ste sa rozišli s partnerom. Alebo naopak, prečo ste sa konečne zamilovali, rozbehli podnikanie napriek všeobecnej zlej situácii či po mesiacoch stagnácie začali s prestavbou domu. 

Ako na to?

Výpočet osobného roka

  • Chcete zistiť, v akej konkrétnej ročnej vibrácii sa nachádzate?
  • Sčítajte si všetky čísla z dátumu vašich posledných narodenín.
  • Ak vám vyjde dvojciferné číslo, ešte číslice medzi sebou spočítajte, aby vyšlo jednociferné číslo.
  • Osobné ročné vibrácie sledujú deväťročné cykly, takže po roku 9 príde opäť rok 1.

Príklad:
Ak ste mali narodeniny 18. 12. 2020, spočítate: 1 + 8 + 1 + 2 + 2 + 0 + 2 + 0 = 16 = 1 + 6 = 7V tejto chvíli teda máte rok s vibráciou čísla 7, až do najbližších narodenín 18. 12. 2021, keď prejdete do roku 8.