Čo je energetický štítok
Je to povinné označenie určitých elektrických spotrebičov, ktoré vám prezradí, koľko elektriny využije daný spotrebič počas prevádzky. Alebo inak, koľko energie „zožerie“.

Týchto spotrebičom sa zbavte
Ak na vašej práčke či chladničke svieti znamienko +, ak máte možnosť kúpiť novšiu a modernejšiu, zbavte sa jej. Ide totiž o zastarané označovanie elektrospotrebičov, ktoré fungovalo od roku 2001. Zahŕňalo aj kategórie A+, A++ a A+++, avšak nebralo ohľad na to, že moderné spotrebiče sú už viac-menej všetky úsporné. Od roku 2021 funguje nové označovanie, ktoré je  omnoho prehľadnejšie. Existujú iba kategórie G, F, E, D, C, B a A. Spotreba energie ani parametre daného spotrebiča sa nemenia, nové značenie je len prispôsobenie sa rýchlo vyvíjajúcej sa dobe a zjednodušenie orientácie pre zákazníkov. 

Nový energetický štítok pre chladničky a mrazničky.
Zdroj: datart
Nový energetický štítok pre chladničky a mrazničky.

Pod farebnými kolónkami stále nájdete číselný údaj, koľko presne spotrebič spotrebováva energie. Pri chladničkách a mrazničkách je tento údaj vyjadrený za 1 rok. Pri televízoroch a svietidlách je to spotreba za 1000 hodín a pri práčkach a sušičkách za 100 cyklov.