Spreje, gély, elektrické rozprašovače, sklenené nádobky s parfumom a tyčinkami či voňavé visačky môžu obsahovať celý rad nebezpečných chemikálií, ktoré dráždia dýchacie cesty i pokožku. Pri dlhodobom vdychovaní môžu vážne poškodiť zdravie.

Aroma,Oil,Diffuser,On,Table,At,Home.,Air,Freshener
Zdroj: Shutterstock

Varovný zoznam
V mnohých chemických osviežovačoch sa nachádzajú karcinogény ako benzén a formaldehyd i neurotoxický toluén. Dráždivé účinky majú aj prchavé kvapaliny xylén a styrén, ktoré poškodzujú pečeň. Výskumy upozorňujú, že ftaláty spôsobujú hormonálne zmeny a neplodnosť a naftalén zvyšuje riziko rakoviny pľúc. Presné normy na bezpečnosť osviežovačov neexistujú, preto je dôležité prečítať si ich zloženie alebo ich jednoducho nepoužívať. Aj nízke koncentrácie škodlivých látok môžu vyvolať bolesť hlavy, dýchacie problémy alebo alergiu.

Tyčinky a sviečky
Ani vonné tyčinky nie sú úplne nevinné. Niektoré sú totiž umelo prifarbované, navyše pri horení sa z nich uvoľňujú aromatické polycyklické uhľovodíky ako benzopyrén, u ktorých boli potvrdené rakovinotvorné účinky. V tomto smere sú aromatické sviečky trocha bezpečnejšie, ale aj pri horení sviečok vzniká množstvo rôznych organických zlúčenín s potenciálnym rizikom pre zdravie. Ak si chcete zapáliť aromatické sviečky alebo tyčinky, dbajte na dobré vetranie miestnosti.

Woman,Holding,Burning,Candle,With,Wooden,Wick,,Closeup
Zdroj: Shutterstock