Prechodený vzťah
V trochu inej situácii ste, keď spolu žijete viac ako šesť rokov, nezosobášili ste sa a nemáte deti. Potom ste v takzvanom prechodenom vzťahu. Ak nemáte spoločný záväzok či koníček, práve po tomto období vraj hrozí, že váš vzťah začne ísť dolu vodou. Vzťah sa ocitá v prechodenej fáze vtedy, keď o seba navzájom strácate záujem. Postupne sa bez závažnejších dôvodov vytráca vzájomná príťažlivosť, potreba s tým druhým niečo zdieľať a čoraz viac si začínate všímať partnerove negatívne vlastnosti.

Kto je ohrozený?
Prechodený vzťah sa týka takmer všetkých párov, ktoré neuzavreli manželstvo. Najohrozenejšie sú bezdetné páry, ale „prechodením“ trpia aj študentské lásky. Kým študujete, zvyčajne ešte netúžite po deťoch, a keď je už na ne čas, vaše spolužitie sa preklopilo do kamarátstva. Rozpad dlhodobého vzťahu podľa odborníkov hrozí, aj keď ste po klimaktériu, teda nemôžete počať dieťa. Podobne ohrozené sú aj homosexuálne vzťahy bez detí.

Ste za vodou?
Kedy sa prechodeného vzťahu nemusíte báť? Keď máte spoločný záujem. Najčastejšie ide o deti, lebo na ich výchove sa podieľajú obaja partneri. To ich spája aj upevňuje ich vzťah. Spojivom vzťahu môže byť aj akýkoľvek veľký spoločný projekt alebo po sebe idúce malé projekty. Napríklad založenie a prevádzka firmy, stavba domu či spoločný koníček.