Nemuklujte ako otrok! Vaše srdce nemusí takú záťaž prežiť

Nemuklujte ako otrok! Vaše srdce nemusí takú záťaž prežiť

Náročná fyzická práca môže zvýšiť osobné riziko ochorenia srdca. Lekári už dnes vedia, že veľký stres môže byť spojený so zvýšeným rizikom srdcových ochorení.

Nový výskum naznačuje, že okrem bežných životných stresov, aj fyzicky náročná práca môže nezávisle na zdraví zvýšiť riziko ochorenia. Dôvodom pre túto diagnózu je prepojenie ťažkej práce s vyšším stresom. V štúdii výskumníci sledovali 250 pacientov, ktorí utrpeli infarkt alebo iný typ srdcovej choroby v porovnaní s kontrolnou skupinou 500 zdravých ľudí.

Nemuklujte!
Mŕtvica a srdcové poruchy boli častejšie u ľudí s fyzicky náročnou prácou. Po zohľadnení veku, pohlavia a počtu civilizačných ochorení a iných zdravotných faktorov, došli k záveru, že ľudia, ktorí sa toľko v živote nenarobia zomierajú neskôr a majú až 40% menšie riziko na cievnu mozgovú príhodu alebo infarkt.

Zo zistení teda vyplýva, že ľudia s fyzicky náročnou prácou by mali byť akosi automaticky považovaní za dôležitú cieľovú skupinou pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení.
U osôb s fyzicky náročnou prácou môže ísť o veľkú psychickú záťaž. Stres pomáha znižovať šport. Platí aj to, že ľudia s fyzicky náročnou prácou mávajú aj nižšie príjmy, ktoré by mohli obmedziť ich prístup k zdravotnej starostlivosti.

Riziká
V druhej štúdii výskumníci sledovali viac ako 14.000 osôb stredného veku, ktorí nemali ochorenie srdca a boli sledovaní po dobu asi tri roky v priemere. Vyšetrovatelia zistili, že fyzicky náročná práca bola rizikovým faktorom pre rozvoj ischemickej choroby srdca.

Z hľadiska verejného zdravia je veľmi dôležité takýchto ľudí zapojiť do voľnočasových aktivít. Výsledky štúdie naznačujú, že ďalšie pohybové aktivity vo voľnom čase u tých, ktorých vyčerpáva práca nevyvolávajú efekt preťaženia kardiovaskulárneho systému, ale skôr naopak.

Autor: maj
Foto: Shutterstock

Focus Media

Video

Diskusia

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

"Najnovšie z Choroby"

Poradňa