Pamätáte si svoju naj súdružku učiteľku?

Pamätáte si svoju naj súdružku učiteľku?

Škola je pre mnohých určite témou, ktorá obsahuje veľa či už dobrých alebo zlých spomienok. Pedagógovia pritom zohrávajú v týchto spomienkach nemalú úlohu. Mnohokrát si ich pamätáme podľa toho, ako nás kedy potrápili, alebo na druhú stranu, ako veľmi nám pomohli.

Život učiteľky
Zohrávali v našom živote až takú významnú úlohu, že v tom čase bolo pre nás nepochopiteľné, že učiteľka nie je len učiteľka, ale je to osoba s reálnym životom mimo školskej inštitúcie (teda aspoň vo väčšine prípadov).

Učitelia tu však nie sú len preto, aby nás, či v súčasnosti naše deti, častovali kritickými poznámkami a vylievali si svoju zlosť v žiackych knižkách.

Do istej miery sa ocitajú aj v úlohe vychovávateľa, a tým, ktorí o to prejavia záujem, dokážu veľakrát pomôcť v dôležitých životných otázkach, zodpovedajúcich aktuálnemu veku. Či už ide o výber strednej školy, vysokej školy, výber povolania alebo riešenie osobnejších otázok týkajúcich sa rodiny a priateľov.

Dobrý anjel
Mali ste aj vy pri sebe takéhoto dobrého anjela, ktorý šíril úsmevy na všetky strany a dokázal pochopiť vašu prípadnú lenivosť či len neschopnosť prinášať ustavične dobré študijné výsledky? Dobré spomienky sa nám väčšinou spájajú so škôlkou alebo základnou školou, pravda, komu by sa dobre nespomínalo na hodiny hrania na dvore, výtvarnú, prvé úspechy v čítaní a písaní, či rôzne školské besiedky a divadelné predstavenia.

Učiteľka pubertiakov
S pribúdajúcim vekom však prichádzajú náročnejšie úlohy ako v škole, tak aj v živote a preto je úžasné, ak dieťa dokáže komunikovať s človekom, ktorý je starší, skúsenejší a jeho rady aj zvážiť a prijať.

O to je táto úloha ťažšia, ak učiteľ pracuje s deťmi v puberte, ktoré prechádzajú najväčšou rebéliou a odmietajú všetko, nech je to akokoľvek dobre mienené.

Na vysokej škole je to zasa o niečo iné. Človek už uvažuje sám za seba a chce robiť veci produktívne, chce vedieť rozmýšľať a dozvedieť sa niečo nové, preto medzi tých obľúbených patria práve tí, ktorí vás zahrnú informáciami takou formou, že ani neviete, kedy tie dve hodiny uplynuli.

Starí senilní deduškovia síce majú plejádu diplomov pred menom aj za menom, ale jediná spomienka na nich bude každodenné vyspávanie na prednáškach. O nič lepší ale nie sú mladí, ambiciózni učitelia, ktorí si potrebujú získavať autoritu a veľakrát sa im to vymkne z rúk.

Profesia pedagóga rozhodne nie je ľahký oriešok, no zrejme z nich každý by vedel rozprávať, prečo sa rozhodol ostať pri svojom povolaní a aké to je pozorovať vyrastať deti v mladých ľudí.

Autor: Táňa

Focus Media

Video

Diskusia

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Podobné články

"Najnovšie z Špunti"

Poradňa