Plusy a mínusy dvojkariérového partnerstva

Plusy a mínusy dvojkariérového partnerstva

Väčšinou sme boli zvyknutí na to, že jeden z páru „robí“ kariéru a druhý sa stará o celý chod domácnosti. Dnes sme však čoraz viac svedkami, že sa tvoria páry, ktoré sa rozhodnú založiť si rodinu až po tom, čo zamakajú na svojej kariére. Každé usporiadanie vzťahu má svoje plusy, ale aj mínusy. Dvojkariérové partnerstvo nevynímajúc.

Čo je predpokladom úspechu
Partneri, ktorí sa rozhodnú pre dvojkariérové partnerstvo, musia si už na začiatku vzťahu jasne povedať, aké majú ciele, čo sú pre nich priority, ako si budú deliť čas medzi prácu a voľnočasové aktivity, kto a akým podielom pomôže tomu druhému.

Pravidlom je, že si nesmú konkurovať alebo sa pretekať, ale musia si uvedomiť, že sú tím. Zároveň si musia úprimne odkomunikovať svoje predstavy o živote, svoje vízie, túžby a priania. Až keď sa zhodnú v pohľadoch na spoločný život, môžu uvažovať o dvojkariérovom modely. Taktiež, spomínané dohody musia obaja bezpodmienečne dodržiavať.

Vzájomné porozumenie
Medzi plusy dvojkariérového partnerstva možno zaradiť fakt, že každý z páru máva porozumenie pre plány, ambície a ctižiadostivosť toho druhého, dokáže ho podporovať v jeho vlastnom pracovnom postupe.

Sex so šéfom: máte problém!

Zosúladiteľnosť
Možným plusom je aj schopnosť zosúladenia vlastných pracovných záujmov s partnerovými. Obaja si ale musia už na začiatku povedať, aké majú ciele, ako si budú deliť čas medzi prácu a záujmy. Páry, kde sú obaja nielen partnermi, ale aj manažérmi, ekonómovia považujú za angažovaných, flexibilných, samostatných a vysoko odolných. Dôležité je, aby sa dohoda dodržiavala, lebo ak jeden z páru pocíti, že pre toho druhého je prvoradá práca a len jeho kariéra, láska má tendenciu sa rýchle vytratiť a vzťah sa rozpadá.

Zabezpečenie
Ak si partneri povedia, že sa v najbližších troch rokoch zamerajú na kariéru, podržia sa a budú spomínaným tímom, je neodškriepiteľný fakt, že dokážu skôr zabezpečiť svoju novovznikajúcu rodinu financiami a možnosťami na napĺňanie ďalších cieľov spojených s rodinným životom.  

Nedostatok času
Tento typ partnerstva so sebou prináša aj prirodzené riziko. Vzťah partnerov sa môže veľmi rýchlo skomplikovať práve v dôsledku nedostatku času na seba a na spoločné záujmy. Zo vzťahu sa tak môže vytratiť citová blízkosť a vzájomné dotyky nahradí práca s notebookom, počítačom a mobilom.

Bossom aj doma
Ak sa človeku v práci darí, ak v nej postupuje na vyššie pozície, je pochopiteľné, že s tým narastá aj sebavedomie. Problém nastáva vtedy, ak si maniere a pocit velikášstva začne tento partner prenášať aj do svojho partnerského vzťahu. Ak sa začne povyšovať alebo vysmievať partnerovi, že za ním v kariére zaostáva, vzťah dostáva trhliny, ktoré ho môžu vážne narušiť.

Ste nezamestnaná? Postavenie žien na trhu práce je stále komplikované

Taktiež sa môže vo vzťahu objaviť žiarlivosť menej úspešného partnera na úspechy toho úspešnejšieho. Preto je dôležité, aby partneri často komunikovali o tom, že je prirodzené, že raz sa môže viac dariť jednému a inokedy druhému. Nesmie sa to ale stať dôvodom na poukazovanie neschopnosti, lebo v takomto prípade partneri nie sú zrelí na prevádzkovanie dvojkariérového partnerstva.  

Záujem o druhého
Dôležitým faktorom udržania tohto typu vzťahu je aj to, že aj keď sú obaja partneri pohltení pracovnými povinnosťami, nesmie ani jeden z nich chodiť do partnerovho života len na „bleskovú návštevu“, ale svet toho druhého musí chcieť naozaj spoznať a patriť doň. V opačnom prípade hrozí pocit nezáujmu, neváženia si toho druhého a z toho je už iba krok k rozchodu.

Autor: Radomír

Focus Media

Video

Diskusia

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Podobné články

"Najnovšie z Zamestnanie"

Poradňa