Potrebujete ho? Poradíme, ako vyhľadať dobrého psychoterapeuta

Potrebujete ho? Poradíme, ako vyhľadať dobrého psychoterapeuta

Vyhľadanie psychoterapeuta určite nepatrí medzi bežné a každodenné záležitosti. No rovnako ako ideme k lekárovi, keď nás niečo bolí alebo máme nejaký zdravotný problém, mali by sme využiť možnosť ísť k psychoterapeutovi. Najmä vtedy, ak nás niečo trápi „na duši“ alebo sme sa dostali do situácie, ktorú nevieme sami rozpliesť.

Nehodnotia a neposudzujú
Ak sa človek cíti „na dne“, trápi sa, prežíva smútok, strach, či bezmocnosť, hľadá pomoc. Potrebuje uvoľniť svoje vnútorné napätie, neraz sa potrebuje o probléme porozprávať. Lenže, ak má vyjadriť inej osobe svoje vnútorné pocity, obavy či predstavy, naráža na zábrany, lebo dotyčná osoba by mala byť diskrétna, citlivá, empatická.

Vedieť počúvať, neposudzovať, hodnotiť a bezcieľne kritizovať. A práve psychológovia a psychoterapeuti sú odborníci a profesionáli, ktorí rozumejú aj tým najtajnejším zákutiam ľudskej duše, sú na to školení a celoživotne pripravovaní terapeutickými výcvikmi, aby pomohli človeka dostať sa z osídiel problémov.

Najdôležitejší je vzťah
To, čo človeka lieči, je vzťah medzi terapeutom a klientom. Ak tento vzťah sýti diskrétnosť, pochopenie, dôvera a akceptácia, je položený základ liečebného procesu. Psychoterapeut nie je však expert na všetko. Nevidí do klientovej hlavy, preto závisí od klienta, čo všetko povie a ako sa pri riešení problémov rozhodne.

Terapeut v prvom rade počúva a poukazuje na súvislosti, ktoré si klient neuvedomuje, nevidí ich, či nepozná. Dobrý psychoterapeut klientovi ešte na prvej konzultácii po úvodnom rozhovore povie o terapeutickom pláne, aby sa mohol rozhodnúť, či mu vyhovuje. Dohodnú si počet stretnutí, ich dĺžku, poprípade platbu, ak ide o privátneho terapeuta.

Odložte teplé kabáty a začnite s otužovaním: Inak vám hrozí táto alergia!

A maska je dole...
Pre klienta je dôležité, aby si s terapeutom „sadli“. Preto by si mal všímať, či sa v jeho prítomnosti vie uvoľniť, či sa cíti komfortne, či k nemu cíti dôveru. Psychoterapeutický rozhovor sníma z človeka masku, rúca ťaživé múry obáv a vie priniesť úľavu. Záleží od problému, povahy klienta, hĺbky rozhovorov a ich opakovateľnosti. Len vtedy je možná postupná očista.

Kedy je psychoterapia užitočná
Psychoterapia môže byť užitočná, ak je napríklad človek v kríze a nevie nájsť riešenie, ak stráca zmysel života, má poruchy nálad, depresiu, ak je závislý, má poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia, obezita), ak problémy človeka vznikli na základe určitých životných udalostí (smrť blízkeho, rozvod, problémy s deťmi či rodičmi, strata zamestnania,...), ak osobu trápia úzkostné stavy, stráni sa okolia, alebo prežíva nadmerné strachy – fóbie, ak trpí sexuálnymi problémami alebo ak klient trpí manželskými resp. partnerskými problémami.

Aký je nevhodný psychoterapeut
Ak sa stretnete s tým, že terapeut neustále rozpráva o sebe, ak zľahčuje problémy klienta a stráca kontrolu nad vlastným správaním, neprimerane a nevhodne sa klienta dotýka, ak je vulgárny, arogantný a agresívny alebo ak človeka hodnotí, moralizuje, odsudzuje a porovnáva jeho problémy s inými a nie je diskrétny, natrafili ste na terapeuta, ktorý nie je hoden tohto statusu.

Vydržať je dôležité

Samozrejme, že psychoterapeut sa nebude na klienta iba usmievať či súhlasiť s ním. Niekedy klient počas terapie pociťuje aj hnev, ľútosť, úzkosť, zlosť alebo frustráciu. Zo seba, zo svojich blízkych, či z terapie. Pokrok v liečbe vedie len cez úprimnosť, autentickosť a ochotu i snahu vydržať aj to bolestivé.

Autor: Radomír
Foto: Profimedia

Focus Media

Video

Diskusia

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Podobné články

"Najnovšie z Choroby"

Poradňa