Poznáte všetky práva vydatých žien?

Poznáte všetky práva vydatých žien?

V minulosti boli ženy považované za niečo viac než majetok vo vlastníctve ich manželia. Dnes je zákon úplne odlišný a žena ako manželka má konkrétne zákonné práva chránené množstvom zákonov. Práva vydatých žien zahŕňajú širokú škálu oblastí, od vlastníckych práv k daňovým právam a právu na zdravotnú starostlivosť.

Napríklad, ako vydatá žena, máte právo uzatvárať zmluvy, ktoré sa viažu na manžela, môžete rozhodovať o jeho zdravotnej starostlivosti, niekedy ochorie a nemôže sa rozhodovať sám za seba. Vaše práva ako vydatej ženy začínajú ešte predtým, ako sa budete vydávať. Vy a váš manžel sa môžete rozhodnúť uzavrieť zmluvu, ktorá načrtáva podmienky manželstva a zaoberá sa prípadným rozvodom.

Erotická poviedka: Neodolala som mu. Aj keď som vydatá...

Zákonné práva manželky v manželstve existujú oddelene od akýchkoľvek náboženských obmedzení, ktoré môžu existovať. Zákony manželstva a rozvodu nie sú v žiadnom prípade ovplyvnené vierou, presvedčením manžela. Niektorí ľudia sa mylne domnievajú, že vydaté ženy sa musia na rozvode dohodnúť. Nepotrebujete jeho povolenie, a čo ak od odmietne? Nie je to prekážkou, aby vaše rozvodové právo bolo naplnené.

Vaše práva sú určené radom zákonov, súdnych prípadov a formálnych náležitostí. Tieto zákony sa líšia štát od štátu, a vaše práva môžu meniť v závislosti na tom, kde žijete. Z tohto dôvodu je vždy vhodné kontaktovať právnika, ak potrebujete právne poradenstvo alebo máte konkrétne otázky týkajúce sa vašich práv ako vydatej ženy.

Nový trend „mingle“: Ani slobodná, ani vydatá

Autor: Jana

Focus Media

Video

Diskusia

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Podobné články

"Najnovšie z Manželstvo"

Poradňa