Komik Milan Lasica (†81)
Takú smrť by si želal každý! Odišiel náhle 18. júla počas výročného koncertu zoskupenia Bratislava Hot Serenaders v Štúdiu L + S. Dospieval pesničku Ja som optimista, a keď sa na dvakrát ukláňal obecenstvu, odpadol. Napriek rýchlemu zásahu záchranárov sa legendárneho umelca už nepodarilo oživiť. Srdce, s ktorým mal dlhšie problémy, mu vypovedalo službu...

Milan Lasica
Zdroj: tv joj
Milan Lasica