Často sa navštevujú, pozývajú sa na svadby a nevynechajú ani pohreby. Takmer všetky európske panovnícke rodiny sú totiž v príbuzenskom vzťahu.

Spoločný predok
Hoci rodostromy európskych kráľovských rodín sú veľmi zložité, mnohé z nich spája jeden spoločný predok – Juraj II. (1683 – 1760), kráľ Veľkej Británie a Írska, ktorý pochádzal z hannoverskej dynastie. Bol to posledný britský panovník, ktorý sa narodil mimo územia Veľkej Británie – v Nemecku. Jeho prapravnučkou po synovi Fridrichovi, princovi z Walesu, bola slávna britská kráľovná Viktória.

Kráľovná Viktória
Zdroj: Culture Club
Kráľovná Viktória

Usilovná kráľovná
Najväčšiu zásluhu na upevnení príbuzenstva s ostatnými európskymi panovníckymi rodmi mala kráľovná Viktória (1837 – 1901). Z 21-ročného manželstva s princom Albertom sa narodilo deväť detí. Tie vďaka šikovne premysleným a dohodnutým manželským zväzkom rozptýlila po celom kontinente, za čo dostala prezývku „stará mama Európy“.