Kedy teda Vratko zistil, že má problém? „Večer pri sprchovaní. Nahmatal som si hrčku, ale mal som dvadsať rokov a svet bol gombička,“ povedal. Tak mu vôbec nenapadlo, že by to mohlo byť niečo nebezpečné a žil, ako doposiaľ.

Záhadná hrčka však nemizla, tak Vratko spozornel. „Keďže som to tam stále cítil, povedal som si, že to nie je úplne v poriadku. Hneď, ako som to doma povedal, mamina, ktorá je zdravotná sestra, ma poslala k urológovi.“ 

Pomyselnú facku však dostal priamo na urológii. Lekár ho prehmatal a odbil s tým, že je to nezhubné a že v dospievajúcom veku sa to stáva, a že sa asi niekde udrel. „Mamina to tak nenechala, vyhľadali sme ďalšieho špecialistu, a ten na okamžite poslal pod nôž.“