Zapieral ľavobočka

Bývalý belgický kráľ Albert II. (88) sa v roku 1959 oženil s kalábrijskou princeznou Paolou (84), s ktorou má tri deti. Celých osemnásť rokov však mal milenku – belgickú barónku Sybille de Selys Longchamps (81). Ich pomer neostal bez následkov. Všetko bolo v poriadku až do roku 1999, keď vyšiel neautorizovaný životopis kráľovnej Paoly. Novinári vypátrali, že nemanželskou dcérou Alberta II. by mohla byť Delphine Boël (54), ktorá dostala prie- zvisko po vtedajšom matkinom manželovi Jonkheerovi Boëlovi. S matkou a jej druhým manželom žila v Londýne a až v 17 rokoch sa dozvedela, kto je jej pravý otec.

Bývalý belgický kráľ
Albert II. s manželkou
Paolou
Zdroj: Getty Images

Dozvedela sa pravdu

Delphine študovala výtvarné umenie a stala sa sochárkou. Keď mala 33 rokov, zavolala Albertovi, no ten ju odbil slovami, aby mu už nikdy nevolala, že nie je jeho dcéra. Po kráľovej abdikácii v roku 2013 sa Delphine začala domáhať pravdy súdnou cestou. Po nekonečných prieťahoch súd uložil bývalému kráľovi, že sa musí podrobiť testu otcovstva, inak by musel Delphine platiť 5-tisíc eur za každý deň odmietnutia. Test DNA v januári 2020 otcovstvo potvrdil a Delphine a jej dve deti dostali šľachtické tituly.

Delphine dnes patrí titul belgická
princezná, ale na trón nemá nárok
Zdroj: Sylvain Lefevre