V niektorých krajinách ich dokonca ľudia považujú za „prevtelených démonov“ či rôzne zázračné bytosti. Život v koži albína nie je určite jednoduchý a svoje o tom vie aj albínska modelka, 27-ročná Ruby Vizcarra.

Albinizmus
Pri albinizme ide o poruchu tvorby farbiva, melanínu, čo vedie k výrazne bledej farbe pokožky, vlasov, ochlpenia a očí. Ich pokožka býva veľmi citlivá a náchylná na spálenie slnkom. Albíni sa nikdy  nemôžu opáliť dohneda. Táto porucha nie je liečiteľná.

Ruby Vizcarra, Mexican albino fashion model Credit: Pablo Carrillo https://www.instagram.com/pablo_carrillo/  Permission received by Michael Calcagno <michael.calcagno@timeinc.com> Contact: Ruby Vizcarra <rubyvizcarra4@gmail.com>
Ruby Vizcarra, Mexican albino fashion model Credit: Pablo Carrillo https://www.instagram.com/pablo_carrillo/ Permission received by Michael Calcagno <[email protected]> Contact: Ruby Vizcarra <[email protected]>

Bledá modelka
Ruby Vizcarra vyrastala v Mexiku a už ako malé dieťa si všimla svoju odlišnosť. Nechápala však, prečo sa napríklad tak rýchlo spáli na slnku alebo prečo sa nemôže  hrať vonku tak dlho ako ostatné deti. Matka jej vysvetlila, že jej inakosť je spôsobená albinizmom. Podobný osud má aj jedna z jej štyroch sestier a albinizmus sa vyskytol aj v jej širšom príbuzenstve.

Ruby Vizcarra, Mexican albino fashion model Credit: Anton Rebull https://www.instagram.com/antonrebull/  Permission received by Michael Calcagno <michael.calcagno@timeinc.com> Contact: Ruby Vizcarra <rubyvizcarra4@gmail.com>
Zdroj: Chomsky Papul
Ruby Vizcarra, Mexican albino fashion model Credit: Anton Rebull https://www.instagram.com/antonrebull/ Permission received by Michael Calcagno <[email protected]> Contact: Ruby Vizcarra <[email protected]>

Mladá modelka sa často stretla s nepochopením až odsudzovaním. Pre People. com porozprávala o jednej príhode z detstva, ktorú má stále živo pred očami. Cestou zo školy začula, ako sa nejaké malé dievčatko pýtalo svojej mamy, prečo má Ruby tak bledú pokožku. Mama dievčatku vysvetlila, že tá dievčina (Ruby) je veľmi chorá a jej choroba môže byť nákazlivá. Ruby tento zážitok veľmi rozrušil a rozplakal. Dnes je však pre ňu táto príhoda hnacím motorom pre dosahovanie jej cieľov.