Všimla si, že si pamätá súvislosti z predchádzajúcich semestrov a viaceré predmety sa učí len čítaním. „Keď sa spätne pozriem do svojho života, na základnej škole som sa takmer neučila a mala som jednotky. Dokonca mi stačilo pozorne počúvať na hodine a na ďalšej som mohla ísť odpovedať,“ spomína Darina.

Darina Peterková
Zdroj: Archív
Darina Peterková

Druhý dych až po strednej
V tom období bol pre ňu jediný problémový predmet dejepis. Nezaujímal ju, a tak sa ho nebola ani ochotná učiť. Na strednej škole trochu rebelovala a škole sa - až na biologické olympiády, - príliš nevenovala. Vo vzdelávaní sa našla až na vysokej škole. „Chytila som tam druhý dych. Najskôr som si musela zopakovať zopár predmetov na bakalárskom stupni, ale dopracovala som sa až k najlepšej diplomovej práci počas magisterského štúdia.“

Všetci od nej opisovali
V škole ju spolužiaci posmešne označovali za kocku a bifľošku. Darina spomína: „Chlapci mi to dávali najavo. Ale za to napríklad na matematike to bolo o niečom inom. Pamätám si, ako som počas písomky sedela v strede triedy. Bola som skupina A. Keďže mi počítanie naozaj išlo, vyrátala som najprv svoju skupinu, prepísala ju na papierik, rozposlala som výsledky po triede a potom som na ďalší papierik vypočítala skupinu B.“ So spolužiakmi mala totiž dohodu, že ak ju nechajú v pokoji vyriešiť najskôr svoje zadanie, stihne pomôcť aj im. „Lenže raz ma nachytala učiteľka. Našťastie mi s karhavým úsmevom iba papieriky zobrala...“