Pre ľudí boli stromy symbolom bezpečia – poskytovali im ochranu, stavebný materiál, zdroj tepla a obživy. Obdivovali ich mohutnosť, dlhovekosť, plodnosť a životný cyklus, pripomínali im však aj niečo, čo ich presahuje. Dokonca aj bohovia z nich mali byť zrodení a svoju večnosť čerpať z magických plodov a miazgy.

Strom života a sveta

Intuitívne vnímanie stromov je hlboko zakorenené v kolektívnom vedomí ľudstva. Najčastejšou legendou spájajúcou azda všetky kultúry bola predstava vzniku vesmíru spodobneného do Stromu sveta, ktorý zahŕňa všetko pozemské i nadpozemské. Tradovalo sa, že spája tri dimenzie: pozemský svet, podsvetie, kam vrastajú korene, a vyššiu ríšu (vesmír), kde žijú vznešené, božské bytosti.

stromy
Zdroj: Pixabay.com