Amalie Emmy Noether sa narodila 23. marca 1882 v bavorskom Erlangene v židovskej rodine. Otec Max Noether bol profesor matematiky na miestnej univerzite, matka Ida Amalie pochádzala z bohatej rodiny. Prvé meno Amalie dostala po matke, ale už od detstva ju všetci volali Emmy. Bola najstaršia zo štyroch súrodencov. Brat Alfred sa stal chemikom, Fritz bol nadaný matematik, o najmladšom Gustavovi sa vie iba toľko, že trpel chronickým ochorením a zomrel mladý.

Milovala tanec
Emmy bola krátkozraké a šušlavé dieťa, no výnimočne bystré – vyriešila každý hlavolam a logickú úlohu. Najprv to vyzeralo, že ju čaká rovnaký osud ako väčšinu dievčat – matka ju učila variť a starať sa o domácnosť, chodila na hodiny klavíra a tanca, čo ju vôbec nebavilo, s výnimkou tancovania. Na vyššej dievčenskej škole mala aj aritmetiku, ale sústredila sa na angličtinu a francúzštinu. Na jar roku 1900 zložila z oboch jazykov skúšky a mohla ich vyučovať na dievčenských školách v Bavorsku. Emmy však rodinu prekvapila: chcela študovať na univerzite.

emy
Zdroj: Profimedia

Zložitá cesta k štúdiu
V tých rokoch v Nemecku nebolo gymnázium, na ktorom by povolili maturitu dievčatám, navyše ženy oficiálne nemohli študovať na univerzitách. Emmy nepomohlo ani to, že otec bol vážený profesor matematiky. Nakoniec sa stala jednou z dvoch poslucháčok, ktorým dovolili sedieť na prednáškach, ak s tým vyučujúci súhlasili, ale riadnou študentkou nebola. Tri roky chodila na prednášky z matematiky, romanistiky a dejín a súbežne s tým sa pripravovala na maturitu. V roku 1903 zmaturovala na Kráľovskom reálnom gymnáziu v Norimbergu a osud jej bol naklonený – práve v tom roku povolili ženám univerzitné štúdium.

Výnimočný talent
V roku 1903 Emmy začala študovať matematiku na univerzite v Göttingene, ale ochorela a vrátila sa domov. Pokračovala na univerzite v Erlangene a v roku 1907 ako druhá žena získala doktorát z matematiky. Na univerzite ju odmietli zamestnať, preto pomáhala otcovi v Matematickom inštitúte a rozbehla vlastný výskum.