V januári tohto roka sa Lívia objednala k lekárovi, lebo si nahmatala hrčku v prsníku. Spočiatku sa nebála. „Nemyslela som na nič zlé, lebo som si kedysi podobnú už našla a bol to len tuk.“ Lívia však bola unavenejšia než zvyčajne a bolelo ju medzi lopatkami. Ani náhodou nepredpokladala, že by to malo nejakú súvislosť s prsníkom. Veď je mladá, zdravo sa stravuje a veľa športuje.

Mozaika z informácií
Termín na magnetickú rezonanciu dostala v priebehu februára. Výsledky nechodili, a tak odcestovala na dovolenku. Bolo to v čase, keď na Slovensku vypukla pandémia a zavreli sa hranice. Po návrate na Slovensko musela ísť teda najskôr do nútenej karantény.

livia rakovina
Zdroj: Archív

„Diagnózu som sa dozvedela veľmi netradičným spôsobom. Cez telefón,“ hovorí Lívia. Výsledky z magnetickej rezonancie hovorili o invazívnom karcinóme prsníka. To nie je možné, pomyslela si, veď mám len 31 rokov! Keď sedela u onkológa, ktorý jej vysvetľoval, čo ju čaká, takmer ho nevnímala. „Len som tam tak sedela, plakala a nedokázala pochopiť a spracovať veci, ktoré mi hovorí.“

Bola šokovaná, nedôverčivá a otupená súčasne. Až keď prišla domov, začala si vytvárať mozaiku z informácií. „Ten pocit sa nedá ani opísať. Bol to zmätok, plač, strach, a to celé pod rúškom vety, že mám smrteľnú chorobu,“ rozpráva Lívia, ktorá mala vtedy pocit, že sa jej skončil život. Že sa zmenil v priebehu niekoľkých sekúnd a ona narazila na dno.