Zárobky nižšie o 18 %

V čom má Slovensko najväčšie medzery? Ako uvádza analytička WOOD & Company EVA SADOVSKÁ, podľa Štatistického úradu SR za rok 2021 ženy v priemere zarábajú o 17,8 % (t. j. o 274 eur) menej ako muži – v EÚ je to piaty najvýraznejší rozdiel.

Analytička Eva Sadovská upozorňuje na rozdielne platy žien a mužov.
Zdroj: archív
Analytička Eva Sadovská upozorňuje na rozdielne platy žien a mužov.

Podľa najaktuálnejších údajov Eurostatu bolo v roku 2021 na Slovensku 102,8-tisíca samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) – žien, ale až 277,3-tisíca mužov.

Ženy pracujú v slabšie platených odvetviach či povolaniach a aj vedúce pozície sú obsadzované viac mužmi ako ženami. Je ich oveľa menej v politike, ale neporovnateľne viac sa starajú o domácnosť a deti. Žiaľ, stále sa u nás prejavuje aj rodovo podmienené násilie voči ženám.