Danda, Bardejov: Nemáme po rozvode vysporiadané BSM

Finančná poradňa16.12.2013
Danda, Bardejov: Nemáme po rozvode vysporiadané BSM

Dobrý deň,
som rozvedená dva roky, ani jeden z manželov nepožiadal o vysporiadanie BSM. Ak tak neurobíme do troch rokov, môžem predať spoločne nadobudnutý nábytok a vybrať úspory?
Ďakujem.

Danda, Bardejov

Dobrý deň,
v zmysle §149 ods. 4 Občianskeho zákonníka: Ak do troch rokov od zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov nedošlo k jeho vyporiadaniu dohodou, alebo ak bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nebolo na návrh podaný do troch rokov od jeho zániku vyporiadané rozhodnutím súdu, platí, pokiaľ ide o hnuteľné veci, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník používa. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerané o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Ďalšie otázky

Poradňa