Aká je príčina hyperaktivity?

Pediatrická poradňa04.03.2010
Aká je príčina hyperaktivity?

Dobrý deň. Chcela by som sa opýtať, či hyperaktivita, teda problém sústredenia v škole atď. je dedičné, vrodené alebo získané. Ďakujem za odpoveď.

Silvia, Poprad

Pani Silvia,

Nedá sa presne povedať a určiť, čo je príčinou hyperaktivity dieťaťa, a už vôbec sa nedá určiť jedna a jediná vec, ktorá by bola príčinou hyperaktivity dieťaťa.

Tento problém je skôr multifaktoriálny, a teda, že viacero činiteľov ho má za následok. Iste môže u daného dieťaťa, ale aj nemusí existovať nejaká genetická predispozícia, čo teda je dedičný faktor, alebo istá povahová črta, charakterová rysa, ktorá je akoby ornou pôdou pre vznik hyperaktivity.

V úplne rannom detstve môže byť spolučiniteľom prechodná hypoxia mozgu po narodení, alebo včasný pôrod dieťaťa, či podobné faktory.

V ďalšom období sú to vplyvy prostredia a výchovná stimulácia dieťaťa.

Ale možno by u daného dieťaťa problém vznikol aj v inom prostredí.

Biochemické a fyzikálne procesy mozgu, ktoré by mohli spôsobovať hyperaktivitu, autizmus a podobne sú ešte len v procese výskumu.

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Ďalšie otázky

Poradňa