Dodržiavať očkovací kalendár?

Pediatrická poradňa07.11.2012
Dodržiavať očkovací kalendár?
Dobrý deň,
zaujíma ma váš názor na očkovanie detí, či ste za a odporúčate očkovať podľa schémy a či sa ma hexa očkovať spolu s prevenarom a či MMR môže spôsobiť autizmus alebo iné vývojové poruchy. Veľa sa popísalo o vakcínach ako poškodzujú imunitu alebo nervový vývoj dieťaťa, vy by ste nechali svoje dieťa očkovať podľa očkovacieho kalendára alebo by ste rozložila vakcíny, prípadne posunula očkovanie do neskoršieho veku. Ďakujem,

Petra, Žilina


Dobrý deň,
súhlasím s očkovaním takým, ako je momentálne povinné pre našu krajinu. Verím ľuďom, lekárskej komisii, ktorá sa zaoberá touto problematikou a očkovanie schválila v takej podobe, akej je schválené. Myslím, že tento tím odborníkov si uvedomuje zodpovednosť za milióny detí, ktoré spadajú do očkovacej schémy a snaží sa očkovací kalendár nastaviť čo najlepšie. Nik by si totiž nevzal na zodpovednosť, ak by bolo vedecky podložené a dokázané možné poškodenie detí po očkovacej látke.

Uvedomme si, že aj najbežnejší jednoduchý liek pred tým, ako sa pustí do obehu, je skúmaný a pri akomkoľvek zistenom nežiaducom účinku sa liek stiahne z lekární a je viac zakázaný.
Ak máte nejakú vedeckú štúdiu alebo podložené fakty o tom, že očkovanie poškodzuje deti a spôsobuje poruchy vývoja, budeme radi, ak nám to pošlete, aby aj verejnosť videla záležitosť podloženú faktami. Zavedenie očkovania malo za následok obrovskú eradikáciu vážnych ochorení, napr. očkovaním proti rubeole sme zabránili narodeniu množstva poškodených detí, ktorých matky predtým neboli zaočkované. Je možné, že budúcnosť prinesie čosi iné, nové a nastanú v očkovaní zmeny, zatiaľ sa však riaďme aktuálnymi informáciami.

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Ďalšie otázky

Poradňa