Tvorba prirodzených nepravidelných protilátok anti-Cw v tehotenstve

Pediatrická poradňa19.08.2009
Tvorba prirodzených nepravidelných protilátok anti-Cw v tehotenstve

Som v 17. týždni tehotenstva a tvoria sa mi prirodzené nepravidelné protilátky anti-Cw. Rh faktor mám pozitív. Sú tieto protilátky rovnako nebezpečné ako pri Rh faktor negatív a platí pre ne to, čo pri protilátkach Rh faktor negatív? Ďakujem za odpoveď.

Anna, Staré

Zdravím budúcu mamičku,

Myslím, že nie som úplne kompetentná odpovedať na túto Vašu otázku, ale tak predsa pokúsim sa. Aj my pediatri, resp. neonatológovia sa v takýchto veciach obraciame skôr na hematológov, takže asi najpresnejšie by vám vedeli odpovedať oni.

Ale princíp protilátok a imunitnej odpovede je pri Vašich protilátkach rovnaký, ako som písala vo svojej otázke s názvom Hemolytická choroba novorodenca, ktorú ste predpokladám čítali.

Najvýznamnejším skupinovým systémom erytrocytov sú krvné skupiny (A, B, AB alebo 0), potom nasleduje Rh systém erytrocytov, za ktorý sú zodpovedné rôzne antigény, najčastejšie antigén D, ktorý je zodpovedný za rozpad erytrocytov a potom iné (E, e, C, c, Cw), ktoré sa v praxi zriedkavejšie uplatňujú, ale môžu byť príčinou hemolytickej reakcie.

V každom tehotenstve sa sleduje hladina protilátok u matky, a ak je to potrebné, potom opakovane a sleduje sa hlavne vzostup titra, teda množstva protilátok. Hematológ by mal aj uviesť v závere svojho nálezu, či dané protilátky môžu byť príčinou hemolytickej choroby novorodenca alebo nie. Ak nie, tak pre dieťa nie je ohrozením, aj keby tých protilátok bolo veľa, ak áno, potom sa hladina sleduje a vykonajú sa príslušné opatrenia.

Vaše protilátky sú vzácne príčinou, ale môžu byť. V tejto chvíli Vám nikto nezaručí, ako sa to skončí, treba len veriť v dobré a prežiť tehotenstvo v kľude do konca, čo je momentálne najlepšie pre vaše dieťa.

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Ďalšie otázky

Poradňa