Aká je životnosť pri cirhóze pečene?

Poradňa zdravej výživy16.01.2013
Aká je životnosť pri cirhóze pečene?

Dobrý deň,
chcel by som spýtať na životnosť pri cirhóze pečene, ak scóre je 5 bodov.

Alexander, Košice

Veľmi dobre nechápem skóre, podľa ktorého sa orientujete. Sú rôzne klasifikácie pečeňovej cirhózy, ale ja som sa s číslom 5 pri žiadnej z nich nestretla. Ak vás zaujíma prognóza pri tomto ochorení, tá závisí od spôsobu vzniku cirhózy /infekčná, alkoholová, polieková cirhóza/, dĺžky trvania fázy kompenzácie choroby – prevencia vzniku komplikácií, intenzity ochorenia, frekvencie a dĺžky trvania stavu dekompenzácie celkového stavu pacienta.

Asi 90% pacientov s kompenzovanou cirhózou pečene prežíva 10 rokov. Dlhodobá kompenzácia choroby je asi v 50% prípadov, medián prežívania po dekompenzácii je však len okolo 2 rokov. Dekompenzovanou cirhózou sa v tomto prípade myslí výskyt voľnej tekutiny v dutine brušnej – ascites, krvácanie z gastrointestinálneho traktu – najčastejšie z pažerákových varixov, žltačka, tras rúk, spomalená reč, poruchy vedomia až komatózny stav, zhoršený stav výživy, ochabnuté svalstvo, zníženie tlaku krvi, tachykardia.

V tomto stave je pacient v ohrození života a bezpodmienečne musí byť hospitalizovaný. Závažnosť stavu sa určuje podľa klasifikácie Child-Pugh, kde sa hodnotia rôzne parametre a vyhodnocuje sa stav pacienta v troch kategóriach, kedy C je najvážnejší stav.

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Ďalšie otázky

Poradňa