Nočný des tzv. Pavor nocturnus

Psychologická poradňa23.07.2009
Nočný des tzv. Pavor nocturnus
Dobrý deň, môj manžel máva v poslednom období 3-4 meisacov také nočné stavy, kedy je agresívny, zo sna kričí, bije sa, búcha do steny. Najskôr pri tom ležal len na posteli, ale v poslednom čase vstáva z postele. Máva v tvári úplne agresívny, nepríčetný výraz, nemôžem ho pritom zobudiť, musím dávať pozor, aby ma nezasiahol a začala som mať strach, že v takomto "nekontrolovateľnom" stave ublíži sebe, mne alebo našej dcére. Musím však povedať, že zvýšená agresivita sa začína prejavovať aj v bdelom stave. Nikdy predtým takéto sklony nemal. Alkohol nepije, lieči sa na vysoký krvný tlak. Ďakujem za odpoveď.

Javorová Alena, Levice

Stav, ktorý popisujete u vášho manžela, môže mať rôzne príčiny - môže ísť o nočný des, tzv. pavor nocturnus, ktorý býva síce častejší u detí, ale vyskytuje sa i u dospelých ľudí, častejšie u mužov, než u žien.

Častosť týchto prejavov býva rôzna - od sporadických príhod niekoľkokrát do roka až po viaceré príhody za noc.

V každom prípade za svoje spánkové poruchy Váš manžel nemôže. Spoluspiacim môžu byť nepríjemné, ba až desivé, keďže sa správa hlučne, vykrikuje, ba má až agresívne správanie.

Niektorí vravia v súvislosti s touto spánkovou poruchou aj o „syndróme Dr. Jekylla a Mr. Hyda" - často aj veľmi mierumilovní ľudia môžu v rámci svojej poruchy spánku, parasomnie, značne vystrašiť spoluspiacich svojím správaním - môžu kričať, kopať, ba i napádať blízkych.

Príčiny môžu byť rôzne - možno zažil výrazný stres, ktorý v snoch spracováva, v tom prípade ide o postraumatický stresový syndróm.

Iným pôvodcom môže byť abstinenčný syndróm, ale zrejme by ste vedeli, ak by váš manžel užíval nejakú návykovú látku, ktorú práve vysadil.

Porucha spánku môže byť aj predzvesťou duševnej choroby, panického ataku, demencie a pod. Môže mať aj vážnejší neurologický pôvod, môže byť predzvesťou Parkinsonej choroby, či prejavom nádoru, epilepsie.

V každom prípade treba spresniť interdisciplinárnym vyšetrením príčinu. Ak sa vylúčia vážnejšie neurologické diagnózy, zostáva vytvoriť podmienky, aby Váš manžel mal pokojný život, bez stresov, čo možno podporiť aj medikamentózne, prípadne pitím liečivých čajov na upokojenie, po konzultácii s lekárom.

Jeho spánkovú poruchu je potrebné riešiť i vzhľadom na Vaše dobré vzťahy, pokojný spánok Vás všetkých, ale najmä aby si sám svojou motorickou hyperaktivitou neublížil napr. pádom z postele, čo sa žiaľ, stáva.

Želám Vám, aby sa vážnejšie príčiny spánkovej poruchy vylúčili a za pomoci medikamentov zasa spal pri Vás pokojný, spoľahlivý partner.

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Ďalšie otázky

Poradňa