PhDr. Eva Jaššová PhD.

Psychologická poradňa29.04.2009
PhDr. Eva Jaššová PhD.

PhDr. Eva Jaššová PhD. pôsobí aktívne ako psychologička, politologička, slovenská novinárka a mediálna odborníčka.

Absolvovala Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor psychológia a postgraduálne štúdium na katedre žurnalistiky FiF UK. V roku 2004 získala PhD. na Katedre psychológie FF UK.

Je autorkou viacerých vedeckých prác v oblasti psychológie a masmediálnej komunikácie. Pravidelne sa vyjadruje k otázkam politickej kultúry, terorizmu, masovokomunikačných prostriedkov a mediálneho pôsobenia slovenských politikov a tzv. celebrít.

Máte súkromné, partnerské, či rodinné problémy? Zdôverte sa nám! S ochotou Vám poradí a na otázky zodpovie naša psychologička PhDr. Eva Jaššová PhD.

Všetky otázky a odpovede nachádzajúce sa v tejto poradni nájdete tu.

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Ďalšie otázky

Poradňa