Šikanujú moje dieťa!

Psychologická poradňa04.06.2009
Šikanujú moje dieťa!

Dobrý deň, potrebovala by som poradiť. Mám 9,5 ročného syna, je tretiak na ZŠ. Má spolužiaka, ktorý si ho vytipoval ako "terč" a neustále mu vedome nevedome ubližuje. Spomínaný žiak aj odišiel z našej ZŠ, nakoľko sa sťahovali s rodinou, ale tam kde ho rodičia zapísali - nevydržal dlho - vylúčili ho. Naša pani riaditeľka ho vzala späť a aj ho veru dali do našej triedy. Syn mal mesiac podvedomú nervozitu, ked im pani učiteľka oznámila, že sa J.U. (spomínaný žiak) vracia späť do ich triedy. 3/4 triedy ho nemá rád, nájdu sa aj výnimky - chlapci, ktorí sú s nim jedna ruka. Tým pádom má J.U. ešte naviac a aj si viac dovoľuje. Synovi robí často naschál, berie mu pomôcky, posmeškuje si z neho, podkopáva mu autoritu. Samozrejme som to riešila aj s pani učiteľkou na rodičovskom a J.U. otec prisľúbil, že sa bude viac informovať o synovi a jeho správaní. Potrebovala by som poradiť.... ísť za rodičmi J.U. alebo teda počkať, keďže otec sľúbil zvýšený dozor nad ním. No syn sa mi sťažuje aj naďalej. Samozrejme, že sa opýtam aký bol problém, príčina, či aj on niečo neurobil a teda on mu to vrátil - sú to 9,5 ročné deti. Ale aby mi dieťa chodilo v strese do školy - to sa mi nepáči. A mám pocit, že sa to odzrkadľuje na jeho výsledkoch v škole, čo sa týka učenia. A to je náš ďalší problém. Do pol roka sa syn učil veľmi dobre, sem tam niečo zabudol. No niečo sa deje - neviem čo a úplne sa zhoršil. Denne sa mu venujem, učíme sa (nediktujem mu úlohy) ale dohliadam aby ich mal správne a pekne napísané. Vysvetlím mu učivo, aby to jednoduchšie pochopil. Obsah článku, ktorý majú čítať na DÚ mi odrecituje, no na druhý deň v škole dostane 5. Nerozumiem tomu. Urobí si úlohu, ale medzi tým si založí nový zošit a vezme do školy ten bez úlohy. Pani učiteľka mu dá 5. Či už zo SJ alebo Geo. sa nám to stalo. Neviem či to je nepozornosťou, nespoľahlivosťou, alebo mu je to jedno. Je slušný a vychovaný chlapec - občas má muky svoje ako každé dieťa. Budem veľmi rada, keď mi aspoň troška poradíte, ako riešiť prvý problém J.U. a potom aj to ostatné - učenie. Prajem veľa úspechov Vám aj Žene.sk .. s pozdravom.

Čitateľka Peťa z Nitry

Podľa vášho popisu sa vaše dieťa a zrejme aj ďalší spolužiaci stávajú obeťou šikanizéra, ktorý sa vrátil do ich triedy. Máte ako matka právo obrátiť sa na učiteľku, ba i na riaditeľa školy, aby zaručil vašim deťom v škole bezpečné prostredie, bez ponižovania, šikanovania zo strany spolužiaka. Zvýšený dozor nad aktérom šikanovania by mala mať najmä učiteľka, ktorá je povinná dohliadať, aby sa ostatným deťom nediali z jeho strany rôzne príkoria, najmä cez prestávku.

Mali by ste si pohovoriť aj s rodičmi ďalších detí, či zaznamenali podobné problémy a požiadať školu o nápravu. Synovi by ste mali vysvetliť, ako sa brániť pred šikanizérom - mal by sa pokúsiť si nájsť si v triede spojencov, kamarátov, možno s podobným údelom, mal by sa okamžite a rázne ohradiť, ak mu spolužiak berie veci, alebo mu ubližuje, slovom, alebo nebodaj fyzicky, a ak to nedokáže sám, mal by sa obrátiť aj na učiteľku, ktorá by takéto situácie mala vedieť kvalifikovane riešiť. V synovi pestujte sebavedomie, aby sa dokázal hrdo brániť. Neraz sa tzv. dobré deti stávajú obeťou šikanovania aj preto, že nemajú vypestované mechanizmy sebaobrany, nemajú skúsenosť z domu s agresiou a zostávajú prekvapení, pasívni. Nedá sa vylúčiť, že šikanovanie môže zhoršovať synovu pozornosť, ba i výsledky v škole. Občas sa u detí, ktoré sa stávajú obeťou šikanizéra zjavujú aj ťažké sny, nočný des, tzv. pavor nocturnus, môžu mať nechuť, obavy ísť do školy, až do takej miery, že ráno plačú, majú bolesti brucha.

Riešenie šikanovania, náprava situácie je veľmi citlivá záležitosť. Nezabúdajme, že pri šikanovaní býva vysoké riziko utajovania, strachu pred žalovaním, za ktoré môžu hroziť ďalšie, možno ešte tvrdšie sankcie zo strany aktéra. Neraz sú k tomuto mlčaniu nútení i rodičia, ktorí sa síce o takýchto situáciách dozvedia, ale deti si neželajú, aby sa vec oznámila a riešila.. Mali by ste sa porozprávať so synom, vzbudiť u neho dôveru, ktorú by ste nemali sklamať. Ubezpečte ho, že nepodnikneme nič bez jeho súhlasu a vedomia. Musí mať istotu, že nebudete nešetrne zverejňovať krivdy, ktorých sa voči nemu dopúšťa spolužiak v škole. Uistite ho, že budeme konať v súlade s jeho predstavami a spýtajte sa, v čom si predstavuje vašu pomoc. Šikanované dieťa často trvá na diskrétnosti. Nezabúdajte, že svojím spôsobom preberáte zodpovednosť za to, čo sme sa dozvedeli a stali by sme sa spolupáchateľmi, ak by sme mlčali a nepomohli mu riešiť situáciu.

Niekedy sa aj samotní pedagógovia dopúšťajú chýb pri riešení šikanovania. Jednou z nich je riešenie prípadu šikanovania pred celou triedou, čo je pre obeť iba ďalším príkorím. Veľmi pravdepodobne zo strachu a z hanby poprie celú situáciu, zľahčí, ju, čím sa jej postavenie v triede ešte viac zhorší a pre aktéra je to svojím spôsobom víťazstvo.

K šikanovanému dieťaťu by sme sa nemali správať protektívne, t. j. zvýšene ju ochraňujúc, berieme do úvahy jeho psychický stav, strach, v najzávažnejších prípadoch mu umožníme niekoľko dní neprísť do školy vôbec, kým mu škola nezaručí bezpečnosť a odstránenie hrozby fyzického, alebo psychického teroru. Dieťa na rozdiel od dospelého nemôže dať výpoveď tam, kde je situácia preň neúnosná, škodlivá, patologická. Zodpovednosť za jeho bezpečie patrí dospelým, ktorí by mali byť jej zárukou, tak, ako im to ukladá Charta práv dieťaťa.

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

Ďalšie otázky

Poradňa