Uvažujete nad spoločným účtom? Aj peniaze vedia ohroziť vzťah

Uvažujete nad spoločným účtom? Aj peniaze vedia ohroziť vzťah

Spoločné účty partnerov u nás nie sú bežné. Spoločné hospodárenie a rozhodovanie o peniazoch je však základnou črtou väčšiny Slovákov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Láska sa nemeria peniazmi, ale práve financie stoja za nejednou partnerskou hádkou. Ženy priznávajú, že ich nositeľmi do domácností sú prevažne muži a tí sa práve preto dožadujú väčšieho práva rozhodnúť, na čo sa použijú.

Vlastný či spoločný?
Spoločné účty má asi len štvrtina ľudí žijúcich v spoločnej domácnosti. Obľúbili si ich najmä starší ľudia - priznala sa k nim tretina dôchodcov.
Podľa prieskumov väčšina partnerov prispieva na spoločný účet proporčne vo výške svojho príjmu a pätina rovnakou sumou.

Prieskumy tiež hovoria o tom, že viac ako polovica z vás má svoj vlastný účet. „Ľudia však vo veľkej miere využívajú možnosť zriadiť disponenta na manipuláciu so svojím účtom. Znamená to, že partner má právo vstupovať do účtu toho druhého. Takúto službu využíva viac ako polovica manželských párov,“ hovorí Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.

Kto rozhoduje
Napriek tomu, že spoločné účty u nás nie sú populárne, pre slovenské páry je typické spoločné hospodárenie a rozhodovanie o financiách. Najskôr však prediskutujú, kam peniaze investujú. Deje sa tak vo väčšine domácností bez ohľadu na to, akou mierou sa partneri podieľajú na zveľadení rodinného rozpočtu. Platí to najmä pre väčšie plánované výdavky, ale aj úvery a sporenie. Výnimkou niekedy býva kúpa elektroniky či auta. Tam majú hlavné slovo muži, ale aj v tomto prípade býva konečné rozhodnutie záležitosťou dvojice.

Zdroj nezhôd
Ako to však zatočí s medziľudskými vzťahmi? „Samotné peniaze nemusia byť problém,“ hovorí psychologička Lenka Uherová. „Spolunažívanie v manželstve dokážu veľmi znepríjemniť nenaplnené očakávania medzi partnermi, súvisiace s peniazmi a rozpočtom. Preto by si každý z partnerov mal uvedomiť, že do vzťahu prinášame omnoho viac ako len peniaze.“

Kontrola možná
Niekomu sa totiž môže zdať čudné, ak partneri zdieľajú všetko okrem spoločného účtu. Iní považujú za čudné práve to, keď si partneri navzájom kontrolujú každý jeden výdavok, ktorý odchádza zo spoločnej kôpky peňazí. „Ľudia sú rôzni, majú rôzne potreby, preto nemusí všetkým vyhovovať spoločná kasa,“ hovorí psychologička a pokračuje, že pre niektoré vzťahy je práve spoločný účet zásadnou vecou ich fungovania.

„Rozprávať sa o peniazoch je omnoho dôležitejšie, ako mať ich na jednej kope. V rodine nikdy nesmú byť tabu,“ radí psychologička. Na spoločných či oddelených účtoch teda nie je nič zvláštne. Omnoho čudnejšie je mať svoje peniaze iba na bežnom účte. V záujme zveľaďovania rodinného rozpočtu je rozumnejšie zhodnocovať ich v iných produktoch.

V prieskume Poštovej banky boli chlapi častejšie označení ako „nositelia peňazí“. A takmer polovica mužov si myslí, že ten, kto prináša najviac financií do domácnosti, má mať rozhodujúce slovo v tom, ako sa používajú.

Muži sú sebavedomejší aj v otázke, či by dokázali splácať úver, aj keby žili sami. Ženy si v tomto prípade až tak neveria. Vyplýva to zrejme z toho, že na konci mesiaca im zvýši menej. Priemerne majú muži na účte vyšší zostatok ako ženy.

Výhody spoločného účtu

  • Je to ekonomickejšie, lebo platíte iba jeden mesačný poplatok.
  • Máte prehľad o finančných transakciách svojho partnera
Nevýhody spoločného účtu
  • Ak chcete vykonať akúkoľvek zmenu v súvislosti so spoločným účtom, potrebujete aj podpis druhého partnera.
  • Pri spoločnom účte platí, že po úmrtí jedného z partnerov spadá polovica zostatku ku dňu úmrtia do dedičského konania. Stáva sa, že v rámci dedičského konania môže iný dedič zdediť celý zostatok a tu môžu vznikať problémy. Pri dedení sa totiž v prvom rade riešia nároky manžela alebo manželky a detí, až v druhej línii sú rodičia, druh alebo družka. Ak teda žijete v partnerskom a nie v manželskom vzťahu, platí, že nárok na dedičstvo majú najskôr vaše spoločné deti a až potom vy. V tomto prípade je preto lepšie, ak má každý z partnerov vlastný účet. Je to prehľadnejšie, jednoduchšie, bezpečnejšie aj dostupnejšie.
Iné riešenie
Ak netúžite po spoločnom účte, ale chcete mať dosah na partnerov účet, riešením je zriadenie práva disponovať s jeho účtom (platí to aj opačne). Aj tu však musíte počítať s tým, že po úmrtí majiteľa účtu stráca disponent nárok na disponovanie s účtom a musí počkať na dedičské konanie. Preto je lepšie, ak máte aj svoj vlastný účet.

Autor: mam
Foto: Shutterstock.com
Focus Media

Video

Diskusia

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

"Najnovšie z Financie"

Poradňa