"Som kanadské dieťa vyrobené čínsko-brazílskou technológiou," vtipne ho predstavili rodičia. Vidno, že sa s ním nenudia (ani on s nimi)!