Zaslúži si dieťa potrestať? A ktorý spôsob je správny?

Zaslúži si dieťa potrestať? A ktorý spôsob je správny?

Väčšina z nás si asi pamätá nejaký ten menší či väčší výprask z vlastného detstva a kedysi sa „výchovné“ bitky považovali za prirodzenú súčasť rodinného života. Čoraz viac sa však diskutuje o tom, či je používanie telesných trestov naozaj účinné alebo kontraproduktívne a nebezpečné.

Mnohí rodičia používajú fyzické tresty pravidelne a nevidia na tom nič zlé. Nevedia si predstaviť lepší a účinnejší trest za menšie či väčšie prehrešky svojich detí a spôsob určenia hraníc. Stále však pribúda rodičov, ktorí by na svoje deti ruku nezdvihli a radšej hľadajú iné cesty a metódy výchovy.

Ktorý spôsob je vlastne správny?
Existujú mnohé argumenty proti používaniu telesných trestov vo výchove. Deti, ktoré často rodičia fyzicky trestajú, nadobúdajú pocit, že bitka je niečo prirodzené a je to normálny spôsob, ako si presadiť svoje. To môže skôr či neskôr viesť k agresivite a násilníckemu správaniu takýchto detí.

Psychológovia tiež poukazujú na to, že časté bitky v detstve sú neraz aj jednou z príčin emocionálnych problémov, ktoré si dieťa so sebou ponesie celý život. Neschopnosť nadviazať alebo udržať partnerský vzťah, prílišná plachosť, uzavretosť do seba a mnoho ďalších oveľa vážnejších psychických ťažkostí je veľakrát dôsledkom práve fyzických trestov v mladosti.

Pokiaľ je dieťa vychovávané za pomoci faciek a úderov, vážne to ohrozuje aj jeho vzťah k rodičom. Rodičia sú pre dieťa najbližšími osobami, ktoré ho majú chrániť a vyvolávať v ňom pocit absolútneho bezpečia. Častým používaním fyzickej sily si preto dieťa môže vybudovať nedôveru k rodičom, čo máva za následok klamanie, úteky z domu a iné závažné rodinné situácie.

To, aký vplyv majú na dieťa telesné tresty, závisí od mnohých okolností ako napr. od jeho veku a povahových vlastností, od druhu použitého trestu a tiež napríklad od toho, či sú tieto tresty len výnimočné alebo naopak pravidelné a už za najmenšie porušenie disciplíny.

Radikálne riešenie
Väčšina psychológov a odborníkov sa dnes však zhoduje na tom, že je lepšie hľadať iné spôsoby ako dieťa potrestať (napr. odoprením nejakej obľúbenej činnosti a pod.), kým pristúpime k „radikálnemu“ riešeniu v podobe úderu či bitky. Aj keď sa vám možno zdá, že deti, ktoré nezakúsia „pevnú ruku“ rodiča, nemôžu byť dobre vychované, opak je často pravdou.

Dieťa vyrastajúce v milujúcej rodine, kde nezažíva stres a strach z výpraskov a je neustále uisťované o rodičovskej láske má dobré predpoklady na to, aby z neho vyrástla zdravá a plnohodnotná osobnosť.

Pozor však na ľahostajnosť! Veľkou chybou je totiž aj to, ak rodičia v dôsledku prílišnej zaneprázdnenosti alebo vlastných problémov, len mávnu rukou nad neprijateľným správaním svojich detí a tým všetko prejde bez komplikácií.

Byť rodičom môže takmer každý, no byť dobrým rodičom si vyžaduje veľké úsilie, často železné nervy a more trpezlivosti. Ak svoje deti milujeme, potom sa snažíme hľadať aj tie najvhodnejšie spôsoby, ako z nich vychovať dobrých ľudí. Preto naozaj stojí za dôkladné uváženie, či fyzické tresty voči svojim deťom sú tým najlepším riešením, ako im vštepovať správne hodnoty a určovať hranice.

Autor: maj
Foto: Shutterstock

Focus Media

Video

Diskusia

Podobné články nájdete v týždenníku Báječná ŽENA

Cennik predplatneho

"Najnovšie z Špunti"

Poradňa