Plynulý beh nahraďte mixom behu a chôdze: 3 minúty klusajte, 2 minúty choďte, opäť 3 minúty bežte a zas sa 2 minúty prejdite. Takto svoje svaly, pľúca i srdce pomaly a prirodzene pripravíte na neskoršie vyššie dávky záťaže a pritom si neublížite.

Zatočila sa mi hlava
Pri pomalom pokluse by sa vám to nemalo stať, ale ak ste prepálili tempo a nesprávne dýchate, môžu vás skutočne chytiť závraty. Nedostatok kyslíka v mozgu sa okamžite doplní, ak spomalíte tempo alebo prejdete do chôdze.

Najprv malé ciele - malé, realistické a dosiahnuteľné ciele sú na začiatok ideálne. A potom si postupne môžete stanoviť aj niečo odvážnejšie. Vždy, keď dosiahnete nejaký cieľ, nakopne vás to k ďalšiemu.
Zdroj: Shutterstock

Pichá ma v boku
Toto je najčastejší problém ľudí s nadváhou alebo tých, ktorí si ani pred behom neodoprú dobroty. Ak sa dá, pred tréningom aspoň dve-tri hodiny nič nejedzte.