Príčinou môžu byť tiež už skôr prítomné drobné alebo väčšie úrazy - možno aj z detstva, či mladosti. Veľmi často je bolesť v charakteristických oblastiach chrbta jedným z prejavov ochorenia vnútorných orgánov. My sa ale zameriame na tzv. bolesť získanú, teda tú prvú variantu.

Pre liečbu a zvládnutie bolestivých problémov je veľmi dôležité zistiť tzv. vyvolávajúci faktor bolesti (dôvod), hlavne v prípadoch, kedy sa bolesti vyskytujú prerušovane - občas. Takými faktormi môže byť prírastok na váhe, zmena obuvi alebo pohybových návykov, neobvyklá záťaž. Medzi zmenou podmienok a vznikom bolesti môže byť aj niekoľko mesiacov trvajúci interval. Pokiaľ sa vám podarí objaviť vyvolávajúci faktor bolesti, je to zásadným prínosom pre vaše pohybové návyky. Ide o podobný princíp ako pri diétnych chybách - napr. ľudia s chronickými chorobami žlčníku po určitom čase zistia, ktoré jedlá provokujú ich chronické bolestivé problémy.

d
Zdroj: Shutterstock

Čo robiť?
Potrebné je svoju pohybovú aktivitu, jej kvalitu a intenzitu prispôsobiť veku a stavu pohybového aparátu. Pokiaľ ste dlho nič nerobili, je potrené začať mierne a s rozumom. Dôležitá je pravidelnosť. Vo svete na tieto účely slúži tzv. "back schools", teda "školy chrbta". V týchto kurzoch, ktoré vedú odborníci, sa dajú získať základné poznatky o správnych pohybových návykoch.