Vzruch bolesti najprv príjme ako bezcenný signál a až tam sa spracuje na nepríjemný pocit, ktorý vyvolá následnú reakciu a tá má viesť k vyvarovaniu sa bolesti. Bolesti však môžu vznikať aj priamo v mieche abnormálnou dráždivosťou nervových buniek.

Menej intenzívna bolesť
Určite ste už počuli aj rozdelení bolesti na akútnu a chronickú. Rozdiel medzi nimi je v dĺžke trvania. Kým prvá spomínaná končí hneď po odstránení vyvolávajúceho dráždenia, akútna bolesť sa vyskytuje opakovane a dlhodobo. Ide napríklad o bolesti chrbta.

Všimli ste si, že niektorú bolesť znášame oveľa lepšie a inokedy nám dá poriadne zabrať? Túto skutočnosť spôsobuje naša psychika. Ak nám pri výskyte nejakej bolesti začnú hlavou víriť tie najhoršie diagnózy a my sa jednoducho zľakneme, bolesť zosilnie. Sú však situácie ako je pôrod, či šport, pri ktorých sa tešíme na očakávaný výsledok a bolesť vnímame menej intenzívne.

Bolesť hlavy patrí medzi najčastejšie
V tomto prípade ide vždy o symptóm nejakého ochorenia. 20% žien a iba o niečo menej mužov určite pozná migrénu. Ide o opakujúce sa jednostranné bolesti hlavy, ktoré sú spojené s nevoľnosťou, zvracaním, zmenou čuchových a chuťových vnemov, často aj závratmi.

Ak už sú ich pôvodom nekonečné teplá, dlhé noci, veľa slnka, málo spánku alebo nadmiera alkoholu, bolesti hlavy nám môžu najkrásnejšie dni v roku pekne potrápiť. Našťastie existuje veľa spôsobov, ako týmto nepríjemným stavom predchádzať či ich aspoň zmierniť. A nemusí ísť vždy len o aspirin či iné lieky proti bolesti.