Podľa známeho psychológa Guya Wincha, autora knihy ´Emocionálna prvá pomoc: Odmietanie liečby, vina, zlyhanie a iné každodenné bolesti´, môže byť nesprávna nálada spôsobená čímkoľvek od pocitu viny zo zabudnutia na narodeniny blízkeho po rozhnevanie sa na politické dianie. Prvým krokom k ceste k dobrej nálade je si to uvedomiť. Aké sú ďalšie?

depresia
Zdroj: Tedx

 

Za šťastie môžu naše gény, ale aj my
"Šťastie je komplikovaná chemická polievka," tvrdí doktor Richard Davidson, ktorý svoj celoživotný výskum na Univerzite vo Wisconsine zasvätil štúdiu "šťastných mozgov". Jeho laboratórium sa venuje pochopeniu toho, aký podiel ľudskej radosti je daný genetikou a vlastnosťami konkrétneho mozgu a akú časť môžu ľudia ovplyvniť každodennými myšlienkami a činnosťami.

ROVNICA ŠŤASTIA = 50% GÉNY + 10% OKOLNOSTI + 40% VLASTNÁ VÔĽA.
 

Podľa dvoch relevantných výskumov môžete svojvoľne ovplyvniť až 40 % svojej každodennej nálady – ďalších 50 % dlhodobej úrovne šťastia ovplyvňuje naša genetika a 10 % životné okolnosti.

Ako svoj zlý deň schytiť za pačesy a zatočiť s ním? Pokračujte na ďalšiu stranu...

Podarujte niečo. Pošta stále funguje.
Podarujte niečo. Pošta stále funguje.