Zatiaľ čo niektorí ľudia prekonajú COVID-19 pomerne rýchlo, iní dlhodobo zápasia s jeho nepríjemnými následkami. Presná medicín-ska definícia zatiaľ nie je stanovená, ale odborníci tento stav označujú ako postkovidový syndróm alebo takzvaný dlhý kovid. Radí VŠEOBECNÁ LEKÁRKA MUDr. Adriana ŠIMKOVÁ, PhD.

MUDr. Adriana
ŠIMKOVÁ, PhD.
Zdroj: archív
MUDr. Adriana ŠIMKOVÁ, PhD.

Zhoršená kvlaita života 
Ako zistíte, že trpíte postkovidovým syndrómom? Po akom čase od prekonania infekcie sa môže prejaviť? „Jednoducho to pocítite na vlastnom tele. Môže sa to prejaviť tak, že sa zhoršia ťažkosti, ktoré pacient mal pred ochorením, ale boli takpovediac stabilné, alebo sa stretne s novými, o ktorých sa mu ani nesnívalo, že by ich mohol zažiť. Ľudia plní života pred chorobou sú zrazu unavení, vyčerpaní, nevládzu sa zaradiť do bežného života, o športe ani nehovoriac.

Niektorí majú šťastie, že ťažkosti odídu do dvoch týždňov, iní to ‚nerozdýchajú‘ ani po troch mesiacoch. Príznaky postkovidového syndrómu sa môžu prejaviť ako plynulý prechod z ochorenia, respektíve aj v časovej následnosti, keď sa práve na základe diferenciálnej diagnostiky nájde súvislosť, to znamená, že kovid bol spúšťačom,“ vysvetľuje MUDr. Adriana Šimková.