Umývate si ruky správne?

1. Navlhčite si ruky pod tečúcou vodou, ktorá by nemala byť ani studená, ani príliš horúca, ale tak akurát príjemná.
2. Na dlane naneste mydlo a dôkladne ich napeňte.
3. Ruky si potierajte spôsobom dlaň o dlaň, pokračujte preložením dlane pravej ruky na chrbát ľavej ruky s čistením vnútorných strán prstov a potom opačne.

hygiena ruky
Zdroj: Shutterstock

4. Trením si čistite spojené prsty pravej ruky proti ľavej ruke, potom opačne, vzápätí si uzavrite prsty jednej ruky do dlane a potierajte si ich oproti druhej dlani.
5. Nasleduje čistenie ľavého palca krúživým pohybom pravou rukou a potom opačne.
6. Ľavú dlaň si čistite krúživým pohybom spojenými prstami pravej ruky a opačne.
7. Ruky si opláchnite vodou, dôkladne si ich utrite jednorazovou utierkou alebo čistým uterákom.
8. Utierkou či uterákom zastavte tok vody.